CHN-175 - 藤谷真帆2019年番号 新?絶対的美少女、-

CHN-175 - 藤谷真帆2019年番号 新?絶対的美少女、-

若其人平昔阳衰,则虫攻脊脉,脊中淫,淫作痒,隐隐作痛,转侧不能自安,或时凛凛畏寒,或时翕翕发热,手足四末常轻,脉来弦细乏力,非天灵盖散不能疗之。世人每用治血,不知血寒则凝,反为败证。

 故产后痢不止,及肠风泻血,崩中带下,用尾烧灰,米饮服即止。雄雀屎名白丁香,去目中翳膜及面上黑。

叶治小儿游风、丹毒,捣烂涂之即消。故产后痢不止,及肠风泻血,崩中带下,用尾烧灰,米饮服即止。

故《本经》治上气咳逆,成无己利肺气,皆取辛散上行之力。《大明》言,壮筋骨,助阳气,补虚劳,健腰膝,益颜色。

 发明猫捕生鼠,虎啖生人,大小虽异,禀性不殊。但阴虚血分有热、发热内容:辛苦温,小毒。

捣烂和面熨伤寒胸膈痞满。镑碎胸前煨热令脆,研如粉,不则黏人肠胃。

Leave a Reply